A Sztálin Vasmű kéményei a szocialista ipar győzelmét hirdetik


Szabad Föld – 1952. február 17.

A Sztálin Vasmű kéményei a szocialista ipar győzelmét hirdetik

Ezt a levelet onnét írom, a Duna mentéről, ahol a múltban elhagyott, szegény falu volt – de az ötéves terv eredményeként a kis faluból hazánk első szocialista városa, iparunk egyik fontos központja lett.
Falunk, Dunapentele életében már a felszabadulás utáni első esztendőkben meglátszott a fejlődés. Új artézi kutak, bekötőutak készültek, egészségház és óvoda épült. Termelőszövetkezetek alakultak.
Egy szép, verőfényes nyári napon aztán, amikor már a búza kévében volt,

a falu határában mérnökök jelentek meg.

Elterjedt a hír, hogy gyár és új város épül határunkban.
A mezőkön vasutat és országutat kezdtek építeni. A Duna partján egykettőre elkészült a kikötő és a meredek part mentén megjelentek az első, építőanyagot szállító hajók is. A part mentén hamarosan felépültek az első emeletes házak.
Az építőknek kezdetben nehézséggel kellett megkűzdeni. Azonban minden nehézségből kisegítette őket a párt. Rákosi elvtárs felhívást intézett a fiatalokhoz, hogy vegyenek részt a békemű hatalmas építkezésén.
Az építkezés első évfordulóján már új utcarészek és háztömbök hirdették a magyar nép békeakaratát.


Május 1. utca

A kis falu 1951 május elsejétől már mint város szerepel hazánk térképén. Ez az esztendő a győzelmek esztendeje volt. Elkészült a kenyérgyár, a hatalmas üzletház és az óriási gyár egy része.
1951 november 7-én a Dunai Vasmű dolgozóinak kérésére szeretett vezérünk,
Sztálin elvtárs nevéről nevezték el városunkat. Rákosi elvtárs azt mondta:

– Ez a név kötelez.

Ezt dolgozóink szívükre vették. Ezen a napon, az Októberi Szocialista Forradalom 34. évfordulóján csordult ki az első acél a hatalmas vasolvasztó kemencéjéből.


Első öntésből

Most, 1952-ben a múlt év győzelmei serkentik jobb munkára Sztálinváros dolgozóit. A harmadik tervévben új vasút épül, új iskolák, lakóházak, kultúrházak és új téglagyár hirdeti majd ötéves tervünk győzelmét. Elkezdődik a hajógyár építése, s a Sztálin Vasműnek több üzemrészében indul meg a munka.
Az óváros helyén, az egykori faluban, új betonutak mentén csinos villasorokat látunk majd. A dolgozók egészségét a város és gyár között elterülő zöld övezet védi.
A város lakóinak munka utáni szórakozását új színházak, mozik, kultúrtermek biztosítják. Nyáron a hatalmas dunai strandon üdülhetnek a dolgozók.

Gondoljuk magunkat 1954-be,

amikor a város építkezése már teljesen befejeződik. Trolibuszok és modern autóbuszok suhannak majd a virágdíszbe öltözött város utcáin. A Sztálin Vasmű kéményeinek füstje az égig száll és hirdeti a szocialista ipar győzelmét. Benn, a gyárban pedig a csillogó acélból szorgos munkáskezek traktorokat, mozdonyokat, hajókat, gépeket gyártanak szocialista hazánk építéséhez.

A Szabad Föld téli pályázatára beküldte:
FÁBOS ATTILA Sztálinváros.

Dunaujvaros