Iskolai híradó – 1974 május

ISKOLAI HÍRADÓ – 1974 május – letöltés

Párbaj
Az iskolaújság előző számát akartam feladni egyik szerkesztő barátomnak. A címzés rendben, csomagolás rendben, csak a bélyeg hiányzik: Vajon milyen címletet (szakszerűen) ragasszak rá? Hosszú tanakodásom vége az lett, hogy semmilyet sem ragasztottam rá! Hanem: irány a főposta!
Gondoltam legfeljebb egy kettesből megúszom, de minden eshetőségre felkészülve azért egy tízest süllyesztettem zsebem feneketlen mélységeibe.

Az első meglepetés a belépéskor ért: senki sem állt sorba az ablak előtt. Nem kellett órákig ácsorognom, nem taposták le a lábamat és nem kellett eltűrnöm, hogy mások szemtelenül elém tolakodjanak. Nem! Én álltam egyedül az ablak előtt. Kihúztam magam! Herakleszi termetem eltakarta a postáskisasszony elől azt a csekély napfényt is, mely a koromtól sötét ablakon át beszűrődött. Elegáns mozdulattal nyújtottam át a számomra látszólag jelentéktelen papírhalmazt. Hisz mit nekem egy feladás, amikor lecsapni is tudok! De az ablak mögött ülő koravén hölgy nem rettent meg bátor fellépésem láttán. Ellenkezőleg! Átvette stílusomat. Unottan méregette a pultra tett újságot, majd egy gyors, csaknem elegáns mozdulattal – a levegőben karjával félkört írva le – odacsapta a mérlegre. Ebben a pillanatban éreztem, hogy deltás alakom fölött és mellett egyre több fény szüremlik az ablakocska felé. Sőt, amikor a mérleg karja vészesen kilendült, az első verejtékcseppek is megjelentek homlokomon, s kezem idegesen kotorászott a zsebemben csörgő fillérek között. S ez még nem minden! Egy hirtelen kihúzott fiókból egy nagy füzet került elő tele számokkal. A számok lefelé növekedtek, s a hajadon ujja egyre lejjebb csúszott a lapon. Majd a végére ért és megcsóválta fejét. Engem akkor már – ahogy mondani szokás – “A halál vize vert”. A nyak, a gyomor és a gégefőporcizmom ideges rángásba kezdett. A zsebemben lapuló forintok furcsa, földöntúli hangokat hallattak remegés közben, s ekkor egy másik könyv jelent meg ellenfelem kezében. E pillanatban szemem előtt feltűnt és lebegni kezdett az olimpia öt színes karikája, az Orion csillagkép valamennyi csillagával és a Fiastyúk csibéivel. De ekkor…
Az ujj, a sátáni kéz megállt egy számnál, odanéztem, de csak milliónyi nullát láttam szkippelve és egyre gyorsuló futással. Majd egy lágy, szinte éteri hang hallatszott a postáskisasszony végtelenségig rúzsozott szájából:
– 60 fillér!
N. Cs.

Tartalomból:

 • Forradalmi Ifjúsági Napok, 1974
 • Három tavasz
 • Hogyan?
 • Energiaválság – Parrag József I.a
 • Szerkesztői üzenetek – Nagy Csaba – diákszerkesztő
 • Helyreigazítás – Frank Sándor – IG szd. pk. h.
 • Kérek egy kupicával! – ti
 • Röviden Albert Schweitzerről – Tábori László
 • Olvassunk többet! – Szűts Ildikó I.b
 • Jobb vagy rosszabb? – Csepecz Ilona IV.a
 • Egy arc a “Münnich”-ből – “Bobojsza”
 • IV. Pablo Neruda alapszerv
 • Lukács György alapszervezet
 • Albert Schweitzer (III.) alapszerv
 • IV. alapszerv
 • A kapilláris rezisztencia patofiziológiája és farmakológiája – Cs. B.
 • Csak részvételért? – Horváth Ferenc I.a
 • Vicc
 • Egy a sok közül – Csepecz Ilona IV.a
 • Szenvedmények húsz perc alatt
 • Dolgozat előtt – Szmicsek Sándor I.a
 • Párbaj – N. Cs.
 • Hamm! – Cs. B.
 • A természet lágy ölén… – Őszi Attila II.a
197405
Dunaujvaros