A Szovjetunióban tanultam meg a nagykohók vezetését


Népszava – 1955. március 6.


Sztálinvárosi nagykohó
(Pogány Sándor rajza)

A Szovjetunióban tanultam meg a nagykohók vezetését

– Abban a szerencsében volt részem, hogy már kétszer jártam a Szovjetunióban – kezdi a beszélgetést Schön József, a sztálinvárosi nagykohó műszakos vezetője.
– Nem vagyok fiatal a szakmában – folytatja – és már több mint egy évtizedes vezetői gyakorlattal tanulmányoztam a Szovjetunióban a modern nagykohók munkáját. Nálunk először Diósgyőrött, majd Sztálinvárosban épültek ilyen nagyméretű és modern kisegítő és ellenőrző berendezésű kohók. Ezek vezetésére készültünk fel a Szovjetunióban.
– A tanulmányutunk azonban több volt az egyszerű felkészülésnél. Életemben először láttam ilyen nagykohót. A Szovjetunióban szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján meggyőződtem arról is, hogy milyen nagy gondot kell fordítani az anyagoszlop állandó szintjének biztosítására, a befúvatott levegő egyenletes hőmérsékletére és a jó salakképzésre.
– Amikor hazajöttem és a sztálinvárosi nagykohónál elkezdtük a munkát, saját gyakorlatomban is bizonyságot szereztem arról, milyen igazuk van a szovjet kohóvezetőknek, akik mindezeket hangsúlyozták. A mi minőségi eredményeink jók. Februárban 97 százalékos minőséget értünk el az előírt 80 százalékos szinttel szemben. A mi műszakunk, az ifjúsági műszak 99,5 százalékos eredménnyel zárta a februárt. Mi a jó minőség titka? Röviden összefoglalva a következőket lehetne mondani:

  1. Az anyagoszlop állandóan egy szintről induljon. Ez egyik fő tényezője a jó minőségnek.
  2. Másik követelmény: a befúvatott levegő hőfokingadozása minimális legyen. A legkisebb hőfokváltoztatás is kihatással van a kohó járatára és ezen keresztül a nyersvas minőségére. Harmincfokos hőingadozás is képes lassítani, sőt megállítani a kohót.
  3. A jó minőségű nyersvasgyártás harmadik tényezője a jó salak. A Szovjetunióban szerzett tapasztalatok alapján itt Sztálinvárosban mindig arra törekszem, hogy közepes salakkal menjünk és a salak lehetőleg hígfolyós legyen.
  4. És van még egy követelmény: az előírt adagszám betartása. Helytelenül értelmezi a versenyt az, aki a meghatározott adagszám túllépésével akar eredményeket elérni, mert ezzel nemhogy segítené a kohó termelését, hanem károsan befolyásolja.

– Annak idején magam is kétkedve hallgattam az ilyen tanácsokat, mint amilyeneket itt elmondtam. De most már vitába szállnék régi munkatársaimmal, mert megbizonyosodtam mindezekről a szovjet tapasztalatok és a modern, szovjet segítséggel épített nagykohóknál szerzett gyakorlati tapasztalataim alapján.

A sztálinvárosi nagykohó

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros