Kosárfüles híd Dunaújvárosnál


Élet és Tudomány 2004. május 14.

KOSÁRFÜLES HÍD DUNAÚJVÁROSNÁL

Az új híd az M8-as autópálya új szakaszának hídjaként épül meg. Az M8-as lekanyarodik majd Dunaújváros felé, áthalad az új hídon, aztán Szolno­kot érintve megy tovább a keleti határra. A híd a Főmterv Fővárosi Mérnö­ki Tervező Rt. tervei alapján épül meg.
– Dunaújvárosnál kábelekre függesztett merevítőtartós, kosárfül alakú ívhíd épül. E szép, hosszú nevű szerkezetből Japánban a közelmúltban több is épült. A legnagyobb támaszköz, amelyet a japánok ezzel a szerkezettel áthidaltak, 252 méter. A mi hidunk támaszköze – a két megtámasztása: sa­ruja közötti távolság – 307,8 méter. A hídtól északra, Dunavecsén van egy kikötő, és Dunaújvárosban is épül egy logisztikai központ, kikötővel. Ah­hoz, hogy a kikötőket felkereső hajók kényelmesen manőverezhessenek és egymást nem akadályozva mozoghassanak, körülbelül 300 méter szé­les hajózónyílásra van szükség. Ebből adódott a mederhíd támaszköze – tájékoztat bennünket Horváth Adrián, a Főmterv irodavezetője, a híd főter­vezője.

A hídszerkezetet a dunavecsei kikötőtől délre, a Duna-parton szerelik össze, majd 8 darab uszályra helyezik, beforgatják a helyére, s a 7200 ton­nás acélszerkezetet darukkal ráhelyezik a mederpillérekre. – Ez az eljárás sokkal olcsóbb, mint a helyszíni szerelés: a parton minden könnyen kéz­ben tartható, és az sem megvetendő dolog, hogy a híd építésével nem za­varjuk a hajózást. – Így méltatja a nálunk új szerelési technológiát Horváth Adrián.
A Duna Dunaújvárosnál 450 méter széles. A közel 1700 méter összhosszúságú híd három nyílása esik a Duna fölé. A 307,8 méter támaszközű mederhíd, a jobb parti feljáróhíd utolsó, 82,5 méteres és a bal parti ártéri híd egyik 72 méteres nyílása. A hídon irányonként két haladósáv és egy le­állósáv lesz, és az irányokat középen korlát választja el egymástól, ugyan­úgy, ahogy az autópályán is. Noha az új híd autópályahíd, a helyi forgalmat is segíti, át lehet majd sétálni rajta, és a járdán kerékpározni is lehet majd. A híd – a két járdával együtt – mintegy 41 méter széles.

– Amikor a kosárfüles hidunk elnyerte a megrendelő tetszését, alaposab­ban tanulmányoztuk a szakirodalmat. Ekkor derült ki, hogy “világcsúcsjaví­tásra” vállalkoztunk, a miénk lesz a világon a leghosszabb ilyen szerkeze­tű híd. Ilyenkor azért az ember egy kicsit szorong, mert hát amire nincs ta­pasztalat, azzal sokkal gondosabban kell eljárni. A dunaújvárosi híd nem 1-2 méterrel, hanem az egyötödével hosszabb, mint amilyet a világon va­laha – történetesen a japánok – építettek. A szakirodalom szerint a kosár­fül alakú ívhíd a tervező számára a legmunkaigényesebb szerkezet, amely hídban csak elképzelhető. Ettől mi nem ijedtünk meg, de nem gondoltuk, hogy a szerzőknek ennyire igazuk van. Ennek a hídnak – acélszerkezeti szerkesztői szemmel – iszonyatos a geometriája! Amíg ezt a hidat megszer­kesztettük, amíg minden eleme csatlakozott a másikhoz, rengeteget dol­goztunk. Most, hogy a tervek elkészültek, úgy találjuk: a híd gyönyörűen vi­selkedik, és az összehasonlító gazdasági számításokat elvégezve kiderült, hogy a szerkezet versenyképes, gazdaságos is – mondja az irodavezető.
A híd két év és néhány hónap alatt megépíthető. Kivitelezésére megje­lent a közbeszerzési felhívás. Ez azt jelenti, hogy a hídon, ha az építésé­hez most szeptemberben hozzákezdenek. 2006 őszén megindulhat a for­galom. Az új M8-as – egy tanulmány szerint – az M0-ás autópálya forgal­mának mintegy 40 százalékát átveszi, s egy kicsit mentesíti majd a fővá­rost is az autóforgalomtól. A dunaújvárosi híd előbb épül meg, mint az új M8-as. – Ma elég nehéz úgy “letenni” egy hidat bárhova a Dunán, hogy annak haszna ne volna – jegyzi meg Horváth Adrián. – Az M6-osnak hama­rosan megépül az érdi tető és Dunaújváros közötti szakasza. Ezt rákötjük az új hídra, amely aztán kapcsolatot teremt az 51-es úttal. Kétszámjegyű úton ugyan, de azért már megvan a keleti kapcsolat.

(K. I.)

Dunaujvaros