Home Esemény Gondolkodás, érzés, akarat
Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Gondolkodás, érzés, akarat

2020-07-11 @ 09:30 - 15:00

Szeretettel invitálunk benneteket július 11-én szombaton 10.00 – 15.00 óráig a dunaújvárosi Pentelei Waldorf Iskolába (Lengyel u. 2.) gyakorlati napunkra.

A „Michaelita gyakorló közösség” célja, hogy a mindennapi életünk legyen a szellemtudomány gyakorlata. A foglalkozással ezt a gyakorlati életet szeretnénk közösen megalapozni, szellemi tartalmait pontosítani, a gyakorlati megvalósulás útját és akadályait feltárni, egymást ebben a munkában megerősíteni, kiegészíteni.
Az alábbiakban ismertetjük a tematikus nap témaköreit, gyakorlati útvonalát, lejjebb pedig egy bevezető gondolattal és meditációs gyakorlatokkal hívjuk azokat, akik a mai kor helyzetét felismerve az aktív és felelősségteljes sorsformáló erők közösségi működését szeretnék életre hívni életükben. A tematikus nap gerince a következő:Küszöbélmények: mantra, ima, meditáció
1.
– Életünk elméleti és gyakorlati megvalósulása – a különbségről…
-Életfolyamatok működési modellje és alkalmazása a hétköznapjainkban – az „életspirál”
– az individuális fejlődés és a szellemi közösség a gyakorlatban
– Elmélet(vázlatszerűen, amennyi a gyakorlati munkához feltéten szükséges):- a szellemi impulzus- a„szellemi tett” és a „profán életcselekedetek”
– földtörténeti korszakok, mint az emberiségfejlődés állomásai
– Krisztus, Michael, Rudolf Steiner
– Egyébalapvető ismeretek: az emberi organizmus „hármassága”, 4-es tagozódása, 9-es tagjai
– Jelenlegi mozgásterünk: gondolat-érzés-akarat
– A tudati lélek kora, a „gondolati mágia” kora
– Ritmusok: – a spirál,mint a változás alapritmusa
– a légzés mikro, és makrokozmikus analógiája, és mint a beavatás alapritmusa
– a „hit”kérdésköre
– Karmikus összefüggések: a gondolat, mint létformáló erő
– A felelősség ébredése
2.
Küszöbélmények a mikro-; és makrokozmikus működésben
3.
– Mi a meditáció? Mi a meditáció célja?
– Az egyéni személyiségfejlődéstől gyógyító közösségig.
– A meditációs „állapot” régen és Krisztus óta
– Első lépések: az imagináció
– A fantázia, mint intuitív képalkotás iskolázása. A képalkotást gátló tényezők
4.
Gyakorlat:szellemiség megvalósulása.
– A gyakorlati élet mágiája: a tudati lélek emberének mindennapjai
– Alapok,az emberi „hozzáállás” kialakítása- Életritmusok:spirál, ki-; és belégzés, napi ritmus a gyakorlatban
5.
A fizikai szintű előkészületek és cselekvések: fizikai környezet, a test felkészítése, A„lényegtelen” elemek: becsukott szem és a légzésszabályozás
6.
A lélekfelkészítése: gondolat, érzés, akarat
7.
Szellemi előkészületek: konkrét szellemi tények és lények ismerete és „megszólítása”
8.
Különbözőmeditációs „útvonalak”: – gondolati koncentráció (egy gondolati formára figyelés), – együtt érzés (a teremtett lények világával), – átlényegülés (eggyé válás), – „kitágulás” és visszafókuszálás, ahol a kitágított tartalmak fokozatosan áthatják a kezdeti fizikai szinten létező állapotomat.

Ezt a tematikát különbözőgyakorlatokkal kiegészítve valósítjuk meg, amelyek segítségével a „régi és új”technikákat egyaránt kipróbálva alapozzuk meg megélésük fokozatos átalakulásának lehetőségét mindennapjainkban.A gyakorlati napon a „testfelkészítése” is önálló terület lesz, olyan ruhában érdemes jönni, amiben nyújtó-lazító gyakorlatokat kényelmesen lehet végezni, akinek van otthon polifómja, hozza magával!

A gyakorlati napot levezeti Molnár József és Persőtzi Mihály.
Aki teheti, hozzon egy kis „hazait”, amivel műhelytársait az ebédidőben megvendégelheti!
Hozzájárulás: 0-3000 Ft (a lehetőségekhez mérten)

Bevezető gondolatok a gyakorlati naphoz:

CIVILIZÁCIÓNK JELENE ÉS A MEDITÁCIÓ
Két világ határán élünk, az emberi civilizáció korszakos fordító-korongján, összesen három lehetséges pozícióban. A középben Krisztus áll az étervilág küszöbén, jelenlétével hívogatva az embert. A középhez tartozik Michael arché is, a hierarchia kérlelhetetlen, de az emberi fejlődést segítő fejedelme és az őt követő arkangyali seregek, és a szellemi tanítók.Mindehhez a földi-világi színpadot az 1899.-ben befejeződött sötétség korszakát követő, új, fény-korszak adja. A közép-helyzetet erősíti, hogy 1879. után – sok száz év nélkülözését lezárva – már elindulhattak a szellemi világ erői a Földre, az emberiségmegsegítésére.A két szélen Ahrimán birodalma és Lucifer birodalma várakozik a földi emberek elcsábítására.
Ahrimán teljesen a földi világba, Lucifer teljesen a szellemi világba zárni akarja az embereket.De az ember és az emberiség megváltása csak a középben lehetséges! Ezt a helyzetet tekinthetjük úgy is, hogy a létezés két szélét lezárva még az ellenerők is azon dolgoznak, hogy mi emberek a középben maradjunk. És tekinthetjük úgy is, hogy éppen a középből akarnak elcsábítani bennünket. Mikor és melyik a csapda, és melyik a lehetőség? Mi emberek, – Krisztus képmásának hordozói – abszolút szabadságot kaptunk, de minden nap döntenünk kell. Milyen Ahrimán materialista világa? Milyen Lucifer abszolút káprázat világa?
Ahrimán birodalmában, korunkban,hatalmas, egyre fokozódó civilizációs korszakváltás kezdetében vagyunk. Az éghajlat-, a vírus-, a migrációs-, a gazdasági válság, az 5G, a globálisan,mindenkire kötelező, és nano-techikával felturbózott oltás együtt kezd majd hatni ránk. Ez még a kezdet, amelytől elsőként az a két alaptulajdonságunk szűnhet meg, amelyektől ember, az ember. Ezek: én-individualitásunk(én-tudatosulásunk), és a szabadságunk. Akiben ez a két alaptulajdonság nincs meg, – vagy lebénítva alszik -, az legfeljebb a „darwini állatkert” vezető csúcsragadozója lehet. Az érzékek világában, a Föld atmoszférájában,napjainktól, a 40.000 db. műholddal kiépülő globális, mindent ellenőrző háló mindkét alaptulajdonságunkat lebéníthatja, megölheti. Mi marad az emberiség és minden egyes ember számára?
Lucifer szívesen felajánlja az embernek, hogy örökre a szellemi világ fényébe fogadja/zárja.De, cserébe kéri teljes individualitásunkat és szabadságunkat. Tompa tudattal örökké öt szolgálhatjuk.Lucifer az illúzió hálójába hívogat, ahogy egy pók is a legyeket. Minden vágyunk teljesítését ígéri, hatalmat, pénzt, korlátlan szerelmet, ha egyértelműen elfogadjuk felettünk a hatalmát. De ebből csak álmokat,káprázatokat, illúziókat kaphatunk énünkért és szabadságunkért cserébe.Számunkra, életünk minden pillanatában valójában csak a közép az egyetlen lehetőség; a végtelen,határtalan, időtlen, érzékeken-túli éteri dimenzió, amelybe semmiféle anyagi dolog nem léphet át. Ide, ebbe a világba, minden korban, korszakban az orákulumközpontok, misztérium iskolák, ezoterikus áramlatok fejődő és fejlett tudatú tanítványai törekedtek, jutottak. Itt találkozhatunk Krisztussal (1933. óta különösen!), Mihály archéval, szellemi tanítóinkkal, és a már meghalt karmikus társainkkal. A felsorolt veszélyekre, és a számunkra lehetséges útra már 100 éve óta, Rudolf Steiner, a kor nagy beavatottja, felhívja figyelmünket.Földi élete utolsó aktív évében(1924.) az általa tanított antropozófiai szellemtudomány csúcsára helyezte a Szabad Szellemi Főiskolát, melynek első évfolyama 19 szellemi állomáson,témakörön át vezet a két világ határához, a küszöb őrével való megismerkedéshez és a küszöb átlépéséhez. Mindezt sok meditációval, imaginatív gondolkodással tanítja. Azzal, hogy hatalmas – több mint 360 kötetbe rendezett – életművének csúcsa/koronája a küszöbhöz törekvés, a küszöb átlépése, és a létezésünk a szellemi világban, majd onnan visszatérésünk, – nekünk, a mai embernek utat és reményt mutat.Mi most, – sok éves elméleti tanulmányok után eljutva a gyakorlati szellemtudomány világának kitárt kapujához-, fordulunk a meditációs gyakorlatokhoz, melyek a két világot elválasztóküszöbhöz vezetnek bennünket. Tudjuk, hogy amihez nem kell folyamatos erőfeszítés, eltökéltség, vállalások és azok teljesítése, az nem a megfelelőút. Tanultuk, hogy Ahrimán és Lucifer kitárt karjaiban tudati halálunkat, Michael szigorú követelményei teljesítésével pedig a szellemi világba szólószellemi „útlevelet” kapunk. Tanultuk, hogy Krisztushoz keskeny ösvény vezet…Mi, akik most elindulunk a szellemi gyakorlatok keskeny útján, egy időre ezt tesszük szellemi törekvésünk fókuszába. Vagy azért, mert tudjuk, hogy ez az egyetlen helyes lehetőség az emberi jövő alakítására, vagy azért mert ezt reméljük.
Az első meditációs gyakorlatunkhoz csatolunk egy színes képet is. Érdemes gondolatban azt átélni, belsőleg magunk elé helyezni a meditáció alatt. Éljük át gondolatban, ahogy fizikai testünkben egymásba szorítva létezik három lelki aspektusunk, a gondolkodás, érzés, akarat. Amikor kis időre tudatosan kioltjuk gondolkodásunkat és magunkban belső csendet hozunk létre, ezzel kilépünk az érzékek világából, és odalépünk a két világot elválasztó küszöbhöz, és onnan visszatekintve látjuk, ahogy földi gondolkodásunk a küszöbön szétárad a messzi csillagvilágba, érzéseink a bolygóvilágba, akaraterőnk pedig a föld mélyének erőibe hatolnak. Azáltal, hogy ezt a képet – amely lelki alapjaink valóságos szétválását mutatja a küszöbnél – gondolatunkban többször átéljük, gyakoroljuk, ténylegesen kilépjünk az érzékek világából.Az első meditációs gyakorlatunkhoz csatolunk egy színes képet is.
A második gyakorlatunkat Ehrenfried Pfeiffer – Rudolf Steiner tanítványa írta le, amikor Rudolf Steiner Szív előadásait nyilvánosságra hozta:
Tudatosítsuk szívünket, abban énünket, abban a Feltámadott Krisztus által minden embernek adott pici szellemi lángot. Most ebből a középpontból árasszuk ki szellemi mivoltunkat – énünket – magunk köré gömbformába. Majd vonjuk vissza én-magunkat a középpontba. Kössük össze ezt a gyakorlatot légzésünkkel is. Néhányszor ismételjük meg, kilégzéskor kiáradás, belégzéskor visszatérés a szívközpontba.Majd egy következő kilégzéskor tágítsuk a gömböt sokkal nagyobbra, hogy befogadja az egész Földet és a Föld-aurát, ismételjük meg többször légzésünkkel összekötve. Majd tágítsuk a gömböt tovább, hogy befogadja a Napot. Néhányszor ismételjük meg ki-be légzéssel. Majd tágítsuk még tovább a gömböt, hogy magunkba fogadjuk az egész Nap- rendszert. Néhány ki-be légzés után tágítsuk még tovább önmagunkat, kozmikusra, hogy befogadjuk az egész Zodiákust összes csillagával együtt. Belégzéskor innen is térjünk vissza szívközpontunkba.Néhányszor ezt is ismételjük meg. Ez a pulzáló ritmus mozgatja a szívet. Ezzel a gyakorlattal jutunk ki az érzékek világából az éteri -imaginatív világba. A két világ küszöbén Krisztus várja az ébredező embereket.Ezzel a gyakorlattal tudatosítjuk, hogy a szív szellemi szerv, és felismerjük, hogy a szívben lévőerő, ugyanaz, mint a Nap fénylő ereje – fizikailag és szellemileg egyaránt. Így már az éteri szívhez közeledünk, amivel felismerhetjük az éteri Krisztust.
A Föld egykor új, fénylő éteri Nappá válik, egyenként azoknak az embereknek a fényéből összeadódva, akik étertestükben azonosulva kimondják:
„Nem én, hanem már Krisztus énbennem!”
*

Üdv: Michael Út Szellemi Műhely
Egy “új Ember” a régi és új korszak határán…

Dunaujvaros

Részletek

Dátum:
2020-07-11
Időpont:
09:30 - 15:00
Esemény kategória:

Helyszín

Pentelei Waldorf Iskola
Lengyel köz 2.
Dunaújváros, 2400 Magyarország

Részletek

Dátum:
2021-05-15
Időpont:
12:48
Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

http://dunaujvarosmesel.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. A weboldal külső, DISQUS hozzászólás rendszert használja.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt. A külső hozzászólás rendszerben pedig a felhasználó saját maga rendelkezik a megadott információkkal. Erről a szolgáltatásról bővebben:

https://disqus.com/

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti. Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

Kapcsolati adatok

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon tehetnek fel kérdéseket egy tetszőleges névvel, és egy email címmel, amennyiben választ is kérnek. Ezeket az adatokat a rendszer nem tárolja, csak továbbítja.

Save settings
Cookies settings