Lenin Dunaújvárosból is elmegy


Dunaújvárosi Hírlap – 1990. március 20.

Variációk, csomagolásra

Felülvizsgálják az utcaneveket

Kétszer csomagolták be az MDF aktivistái Lenin szobrát Dunaújvárosban, a róla elnevezett téren. A “postai küldemény” újbóli elkészítésére minden bizonnyal azért került sor vasárnap, mert a múlt héten a csomagolást az IKV emberei rögtön lebontották. Vasárnap azonban munkaszüneti nap, így az intézkedés nem lehetett olyan gyors.

Dunaújváros utcái, terei és más közterületei elnevezéseinek felülbírálására hivatott ideiglenes bizottságot nevezett ki szerdai ülésén a városi tanács és feladatává az utcaneveket tette a mai elnevezések múltjának feltárását, helytállóságának mérlegelését, valamint a javaslattételt az új nevekre. Ugyancsak a feladatok között szerepel, hogy az ideiglenes bizottság javaslatot tegyen a város főterén álló Lenin-szobor esetleges helyváltoztatására.
A bizottság elnöke Farkas Tamás tanácstag, a városfejlesztési és üzemeltetési bizottság elnöke, tagjai a pártok delegált képviselői, Pentele Baráti Kör elnöke, a a városszépítő egyesület, valamint a HNF megbízottja. A bizottság március 26-án 14 órakor tanácskozik a ráruházott feladatokról.


Lenin tér, még Lenin szobrával


Dunaújvárosi Hírlap – 1990. április 20.

Lenin Dunaújvárosból is elmegy

Miénk itt a tér…

Mi történjen az elmúlt 40 esztendő közterület-neveivel? Fennmaradásuk sokaknak szúr szemet, megváltoztatásuk kifejezi a múlttal való szakítást, ugyanakkor több-kevesebb fáradságot és költséget ró az érintettekre, hiszen az új címet be kell jegyeztetni a személyi igazolványba és rá kell vezettetni a hivatalos iratokra.
Mindezt figyelembevéve tanácskozott a múlt héten az a bizottság, amely a tanácstestület megbízásából hivatott a közterületi névváltoztatásra vonatkozó javaslatok mérlegelésére, összegyűjtésére, valamint a döntést előkészítő javaslattételekre.
A bizottság legutóbbi, csaknem három órás vitája bővelkedett meglepetésekben és megszívlelendő tanulságokban.
Abban mindenki egyetértett, hogy vannak városunkban a lakosság többségét irritáló, és feltétlenül megváltoztatandó nevek, mint például az Április 4. liget, a Vörös Hadsereg úja, a November 7. tér stb. Abban már nem volt teljes az egyetértés, hogy mi történjék a munkásmozgalmi személyek nevével, hiszen az 1945 után kiadott életrajzok, értékelések megalapozottsága kétséges, korábbiak pedig nem állnak rendelkezésre. Az is megválaszolandó kérdés: indokolt-e városunkban megtartani Tolsztoj, Gorkij, Marx, Mickiewicz nevét, amikor Hegel, Victor Hugo, Shakespeare és még sok világhírű alkotó nevét nem őrzi utca, vagy tér. Méginkább kifogásolható, hogy olyan hazai zeneszerző nevét sem őrzi közterületünk, mint Kodály Zoltán, aki járt is városunkban.

Utcanevek kvíz

A Pentele baráti kör képviselői javaslatukkal szinte feltárták a régi városrész múltját, amikor megindokolták, miért hívták Magyar utcának a mai Vörös Hadsereg útja régen is meglevő szakaszát, miért volt Tót utca a mai Petőfi Sándor utca. Petőfi nevét nem kívánják elvenni, de javasolják a régi iskola melletti köz Tót névre változtatását a régi elnevezés emlékéül.
Felülvizsgálatra szorulnak bizonyos városrész-elnevezések is, hiszen azok nem követik az egyes városrészek természetes határait, s többnyire idegenek az ott élők számára is. Ki tudja például megmondani, mi tartozik a Római tábor városrészhez, s mi esik annak határán túlra.
A bizottság egyik muzeológus tagja bírálattal illette lapunkat, “félretájékoztatásnak” nevezve a város esetleges névváltoztatásról közölt információnkat, mivel az előző alkalommal tett javaslatuk is tulajdonképpen a város nevének Dunapentelére való visszaváltoztatása volt. Mint elhangzott, a múltnak tartozunk ezzel, ápolni kell a történelmi hagyományokat, s legalább ennyi kárpótlást érdemel kisajátított földjeiért az ősi település. Ezzel ellentétes vélemény: 28 esztendeje él vele a Dunaújváros név, amely nem hordoz politikai tartalmat. Így vált ismertté városunk idehaza és a külföld előtt, a fiatalabb városlakók ehhez a névhez kötődnek. E vita konklúziója: az érintett lakosság a legilletékesebb a városnév ügyében. A mindenképp esedékes helyhatósági választás alkalmával kis többletköltséggel erről is szavazhatna városunk lakossága.
A bizottság végül állást foglalt abban, hogy javasolja az április 24-i tanácsülésnek a Lenin tér névváltoztatását, három változatot (Fő, Múzeum, illetve Városháza tér) ajánlva, a Komócsin Zoltán ligetet pedig Október 23. térnek. Javasolja továbbá Lenin szobrának a térről való eltávolítását. A szobor sorsáról célszerű később dönteni, mint ahogy a tér jó kialakításához is időre és türelemre van szükség. A Martinász szobor áthelyezése többek szerint nem szerencsés ötlet. Egy díszkút jobban illene a forgalmas térhez. Jónak tetsző ötlet pályázatot hirdetni a tér megtervezésére.

Lenin a téren


Dunaújváros, 1990. április 25.
fotók: MTI/Kiss G. Péter

Múltunk a Lenin-szobor (is)

A bizottság azzal zárta a tanácskozást, hogy a közterületek névváltoztatásába hasznos volna valamiképpen bevonni a lakosságot, közülük is elsősorban azokat, akik a kérdéses utcákban laknak. Helyes megvárni a névváltoztatások többségével az újonnan megválasztott önkormányzati testület létrejöttét. Végül az az álláspont alakult ki, hogy igen nagy körültekintéssel szabad csak ítélni egy-egy név elvetése, vagy megtartása mellett.

Cs. Gy.

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros