Nagyheti szertartások a Főtemplomban

Virágvasárnappal (április 2-án) megkezdődik a római katolikus egyházban a nagyhét, mely húsvétvasárnapig (április 9-ig) tart:

A nagyhét a római katolikus szertartásrendben az egyházi év szíve, középpontja, melynek főbb részei:

  • virágvasárnap – Krisztus Jeruzsálembe történő bevonulásának majd szenvedésének felelvenítése;
  • nagycsütörtök – az utolsó vacsora emlékmiséje;
  • nagypéntek – Krisztus szenvedésének és kereszthalálának napja;
  • nagyszombat estéje és húsvétvasárnap – Krisztus feltámadása.

Egyedi liturgia a nagyheti szertatások során:

Virágvasárnap Krisztus Jeruzsálembe történő bevonulásának majd szenvedésének felelevenítése történik barkaszenteléssel, és az evangéliumban (azaz az újszövetségi olvasmányban) Krisztus szenvedéstörténetének, azaz a passiónak eléneklésével (a szentmise április 1-jén szombaton este 6 órakor és április 2-án vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődik a főtemplomban). Virágvasárnap naptárilag évente változó ünnepe hagyományosan minden évben arra az időszakra esik, amikor hazánk éghajlatán a természet tavaszi újjászületésével visszatér mindenbe az élet.

Nagycsütörtök a szenvedésre induló Jézus búcsúestje övéivel, az utolsó vacsora emlékezete, a húsvéti szent háromnap kezdete (a szentmise április 6-án nagycsütörtök este ½ 7 órakor kezdődik a főtemplomban).

Nagypéntek Krisztus szenvedésének és kereszthalálának napja, János-passió szenvedéstörténet énekléssel, és a hívők kereszt elé járulásával, a szertartások kezdete Krisztus halálának időpontjához igazodik ezen a napon (a keresztút járás április 7-én nagypénteken délután 3 órakor kezdődik a főtemplomban, amit ezt követően délután 4 órakor nagypénteki szertartás követ).

Nagyszombat Krisztus sírban nyugovásának napja, majd az azt követő feltámadása, fényünnepséggel és jó idő esetén feltámadási körmenettel a nagytemplom körül (a szentmise április 8-án nagyszombat este 6 órakor kezdődik a főtemplomban). Érdekesség, hogy az elmúlt évek nagyszombati szertartásainak időpontjában Dunaújvárosban rendre zuhogott az eső, így a feltámadási körmenetek elmaradtak.

Húsvétvasárnap Krisztus feltámadása főünnepi szentmisével, azt követően pedig úgynevezett „oktávás” (azaz nyolc napig tartó) ünnepi időszakkal (a húsvétvasárnapi és húsvéthétfői szentmise egyaránt délelőtt 9 órakor kezdődik a főtemplomban).

A nagytemplomi nagyheti szertartások időpontjai összefoglalva:

A dunaújvárosi Krisztus Király főtemplom urnatemetőjének nyitvatartási ideje részlegesen megváltozik nagypéntektől húsvéthétfőig (2023. április 7-től április 10-ig): ezen munkaszüneti napokon (azaz a “négynapos hétvége” teljes időtartama alatt) csak hozzátartozói mágneskártyával lesz az urnatemető látogatható a Szórád M. út felőli bejáratról, naponta 10:00 – 20:00 óra között.


fotó: Dobóváriné Horváth Aranka

Dunaujvaros