A fények városa


Polgári Védelem – 1966. július


A FÉNYEK VÁROSA

A város, az acél és a koksz birodalma. Hiába láttam már többször, mégis mindig gomolygó hatalmas füstfellegek vo­nulnak el képzeletem képernyőjén, égnek meredő kormos gyárkémények erdejét lá­tom és a leszálló pernyétől halott szürke épületeket. Újra és újra el kell jutnom Du­naújvárosba, hogy gyönyörködjem a csodá­latos kontrasztban. Magyarország legna­­gyobb ipari létesítménye, a több tucat ég­­nek emelkedő, figyelmeztető mutatóujj,­­ de ezek a kémények mégsem borítják le­hangoló miatt köntössel a házakat. Mert ez a város, amelyet oly jogos büszkeséggel mondunk saját gyermekünknek, nem a bo­rongó homály, a tüdőt fárasztó füst hazája.
Hanem a fényeké. Az üzemekből, utcaso­rokból, a kirakatokból­­ és az emberek­ből áradó meleg, nagyszerű fények városa.

A Vasműben a munka szépsége lenyűgö­zően, ellenállhatatlanul kerít hatalmába. A kokszolóból lávafolyam ömlik a csillébe, földöntúli morajjal. Aztán a hűtő tömzsi kis kéménye tejfehér füstöt pipázik, álom­szerű fátyollal vonva be a hidegfényű csil­lagokkal borított tintakék eget. Az itt dol­gozó emberek barátságos óriásokká nőnek, narancsvörös árnyalat hull rájuk, védő­­szemüvegükön megcsillan az izzó koksz zuhataga. Magabiztosan állnak helyükön, mozdulataik erőteljesek.
Gyengének és elesettnek érzem magam, szeretnék csendesen a munkások mögé áll­ni, s érezni a belőlük áradó erőt.
Az öntödében a kemencék rostélya mö­gül kápráztató, fehér fény vakít. A hőség borzongató. Menekülni szeretnék, de fogva tart az elemek ti­táni, s mégis varázslatos játéka.
S egyszerre öblös nevetést hallok. Hatal­mas ember nevet előttem, bőrkötényes, az­besztkesztyűs óriás. Kezében hosszú vas­rúd.
Nevet önfeledten, hosszan. Igen, csapol­nak. Vastag sugárban szeli át a levegőt a sistergő, vörös vascsóva. És az óriás nevet. Ott állnak mellette a többiek is; mindegyik mosolyog, vagy valami olyasféle buj­kál a szája szögletén, megnevezhetetlen meghatottsággal ötvöződve. Érzem, hogy nekem is mosolyra húzódik a szám. Kissé torz ez a mosoly, mert valami kaparja a torkom. Ezt a képet sosem felejtem el: az izzó folyékony vasat, s a fényében álló em­bereket, akiknek arcáról fény sugárzik.

S aztán bent a városban. Tisztaság, ha­talmas és mégsem barátságtalan lakóházak, áruval és vásárlóval tele üzletek. Antenna­erdők az épületeken. És fények, fények mindenütt. A sötétvörös neontól a tejfehér higanygőz lámpáig. Itt nincsenek sötét kül­városok, düledező viskók, görbe, hepe-hu­­pás utcák.

 A 32 évesek városában

És mégis van hangulata, bája Dunaújvá­rosnak. Ez a melegség elsősorban az embe­rekből árad. A döntő többségében fiatal emberekből, akik ezt a gyermekvárost megtöltik élettel, munkával, ragaszkodás­sal. Egyik étteremben egy technikussal be­szélgettem, aki néhány évig Pesten élt. Amikor megkérdeztem, nem kívánkozik-e vissza a fővárosba, valami tömör értetlen­ség ömlött el az arcán és percek teltek el, amíg mosolyra húzódott a szája. Aztán megmagyarázta, hogy ez a város az övé, még emlékszik a kukoricaföldekre, a szeme előtt játszódott le a nagy változás, az ő keze munkája is benne van egy nagy város szü­letésében, gyermekké válásában.

S ha a gyermek óriássá is nőtt, a szülők, a dunaújvárosiak ugyan úgy szeretik, vagy talán még jobban, több büszkeséggel, mint azelőtt. Innen erednek a látható és a lát­hatatlan fények, amelyek magukhoz ölelik, melegítik az embereket Dunaújvárosban.
És ez a fény, az egész országra kisugár­zik. Hiszen a fények városa mindannyiunk, egész új életünk remekbe sikerült gyermeke.

(-­)

Dunaujvaros