Kőműves lány

CSEPELI SZABÓ BÉLA

KŐMŰVES LÁNY

A személyvonat zengve, zúgva
tört előre a tiszta tájba,
egyik ablaknál szőke lány állt,
dudorászva, szemét kitárva:
nézte, nézte a gyapottáblák
harmatos, üde remegését,
a szabad, dús föld ragyogását,
s a gólyák lusta lebegését…

Találgattam arcát kutatva
vajjon ki lehet ez a drága,
csipkegalléros, derűslelkű,
emelthomlokú, szép leányka?
Talán színésznő? Énekesnőt?
Kőműves vagyok, felelt lágyan,
és egész népem ifjúsága
benne
ragyogott mosolyában.

Egy deresfejü, zömök elvtárs
fürkésző szemmel dőlt előre:
no, hiszen akkor szaktársam vagy!
szaladt ráncokba barna bőre,
és
fejcsóválva megkérdezte:
mondd, és mióta építsz telkem?
Szó szóra hullt és a szavakból
lám,
ezt a verset építettem:

Holnap reggeltől Sztálinváros
állványairól nézek széjjel!
újságolta a szőke lányka
öröme lelkes erejével
a bólogató, borús vénnek
majd fényre gyűlt a szeme sarka:
Ön is odatart? Itt a kezem,
versenyre kélünk, ha akarja!...

Ha meg nem sértem… Tudja, elvtárs,
kértem, vegyenek fel a pártba…
Hogyha helyt állnék a munkában,
biztosan a DISZ is ajálna!…
magyarázkodott izgatottan
és gallérjáig pírban égve
nézett az öreg gomblyukában
meg-megcsillanó pártjelvényre.

Ejha! Az öreg felderülve
felelt a furcsa fordulatra:
Látom, kislány, mai gyerek vagy!
Van benned gőz bőven, szavamra!…
Pipát vett elő, megtömködte,
s
bámult a tájba, elmerengve:
bizony szép is… versengve törni
emeletről emeletekre!

A vörös napig! -. hunyorogva,
füstfelhőkből meredt a lányra;
Ha jól építsz és felfelé törsz,
akkor biztosan eljutsz a pártba!
Nos
hát, nevetett hamiskásan
nem térek ki, becsületemre!
Majd
eldől, hogy melyikünk ifjabb!
Csapj a kezembe!…

Már este volt, mikor előtűnt
Sztálinváros mosolygó képe:
a palotákat beragyogta
a lámpák izzó gyöngyfüzére,
a Duna felől fütyürésző,
jókedvű szellő tört a tájra,
tüzet fújva a Vasmű tömbjén
küzdő hegesztők pisztolyára

A szőke lány és zömök társa
elmerültek az emberárban:
már csak az öreg nagy kalapját
és a leányka haját láttam,
mint egy távoli, kicsi lángot
lobogni, szállni fenn a szélben,
mentek, mentek, vígan előre,
váll-váll mellett, frissen, keményen!…

Megjelent: Uj Hang 1953. július-augusztus

Felhasznált kép: Sándor András – Sztálinváros

 

 

Dunaujvaros