Megváltó királyunk elébe megyünk:
Virágvasárnappal (április 5-én) megkezdődött a nagyhét, mely húsvétvasárnapig (április 12-ig) tart:
A nagyhét a római katolikus keresztény vallásban az egyházi év szíve, középpontja, melynek legfontosabb részei:

  • virágvasárnap – Krisztus Jeruzsálembe történő bevonulásának majd szenvedésének felelevenítése;
  • nagycsütörtök – az utolsó vacsora emlékezete;
  • nagypéntek – Krisztus szenvedésének és kereszthalálának napja;
  • nagyszombat estéje és húsvétvasárnap – Krisztus feltámadása.

Ember emlékezet óta nem volt példa arra, hogy ezeket Dunaújvárosban a papság a nép részvétele nélkül ünnepelje, erre idén a járványügyi vészhelyzet ad okot.

Méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk:
Virágvasárnap (április 5-én) volt Krisztus Jeruzsálembe történő bevonulásának majd szenvedésének emléknapja. Ezen a napon ünnepli egyfelől a Római Katolikus Anyaszentegyház Krisztus Jeruzsálembe történő ünnepélyes bevonulását, másfelől a hívők felelevenítik – ebben az évben a járványügyi vészhelyzet miatt otthonaikban – Krisztus szenvedéstörténetét (azaz a passiót), mely előre vetíti Krisztus szenvedését és kereszthalálát: az a nép, amely Krisztus Jeruzsálembe történő bevonulásakor még királynak kijáró tisztelettel hódolt neki, néhány nappal később már követeli Jézus megfeszítését és kereszthalálát.

Arról fogják megismerni, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretetben éltek egymással:
Nagycsütörtök (április 9.) az utolsó vacsora emléknapja, a szenvedésre induló Jézus búcsúestje tanítványaival. Ez a nap már a húsvéti szent háromnap része, amely szent háromnap Krisztus keresztre feszítését, sírba tételét, és feltámadásának három napját jelenti.

Íme a szent keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága:
Nagypéntek (április 10.) Krisztus szenvedésének és kereszthalálának napja, bűnbánati nap a Római Katolikus Anyaszentegyház, szigorú böjti nap, melynek lényeges eleme a húsételek fogyasztásától való tartózkodás is, és általában hozzátartozik a keresztút járás, azaz Krisztus szenvedéseinek állomásairól való elmélkedés.

Harmadnap a halálból, kijött lezárt sírjából:
Nagyszombaton és húsvétvasárnap (április 11. estéje és április 12.) kezdődik Krisztus feltámadásának oktávás (nyolc napon át tartó) főünnepe.  Nagyszombat nagy része ugyan még Krisztus sírban nyugovásának napja, naplemente után azonban már megkezdődik húsvét, mely a római katolikus naptárban az ünnepnapok ünnepnapja, emlékezés arra az éjszakára, amelyen Krisztus feltámadt. Krisztus feltámadását követnie kell mindannyiunk lelki feltámadásának is, valamint magában hordozza valamennyiünk testi feltámadásának ígéretét és zálogát.

_____________

Hogy mi is mind feltámadunk:
A dunaújvárosi Krisztus Király Főtemplom urnatemetője nyitvatartási idejének részleges megváltozása nagypéntektől húsvéthétfőig (április 10-től április 13-ig):

  • csak hozzátartozói mágneskártyával látogatható (Szórád M. út felől): naponta 10:00 – 20:00-ig.

Rendszeres önálló mágneskártyás belépéshez hozzátartozói mágneskártya a Dunaújváros Római Katolikus Plébánián igényelhető: Telefon: irodavezető: 30/459-9930; plébános: 30/335-6417; káplán: 30/677-6550; E-mail: nbaltasi@gmail.com.

Dunaujvaros