Római katolikus közösség: túlélésen túl, feltámadásban bízva.
A római katolikus egyház fő feladati közé tartozik Dunaújvárosban is egyrészt Isten irgalmának megmutatása és kiárasztása a világ felé, másrészt az emberek üdvözítése. Ezen „örök érvényű” célkitűzések függetlenek attól, hogy van-e éppen járvány, vagy nincs. Minden további szabadon vállalt feladat ezekből ered, és ezekhez tér vissza.
Ebből a két fő feladatból három nagyobb feladatellátási csoport adódik: ezek közé tartozik egyrészt a tanítói feladat (pl. a hit tanítása az embereknek), másrészt a megszentelői feladat (pl. a szentségek és a szentelmények kiszolgáltatása), harmadrészt a kormányzói vagy pásztori feladat, amely tulajdonképpen a Krisztushívők állandó közösségének gondozását és irányítását jelenti.
A feladatok ellátását a plébániai közösségek szolgálati módjai (mint sajátos plébániai tevékenységek) segítik: ezek közé tartozik – többek között – az ifjúság és a családok segítése vagy éppen a nagytemplom alatt található Pentele Római Katolikus Karitász szeretetszolgálata.
Éppen ezért az alábbiakban a fenti szolgálati módok közül azokból említünk néhányat, amelyekkel itt helyben tudja segíteni a katolikus közösség az időseket, a családokat, a gyermekeket, a járvány idején és az azt követő talpra állásban.

Ki kér, kapni fog; ki keres talál, s a zörgetőnek megnyitnak.
A Krisztushívők állandó közösségét jellemzi, hogy hitüket közösségben élik meg, tevékenységüket közösségben fejtik ki. A járványügyi vészhelyzetben ugyan a nyilvános római katolikus liturgia, valamint a plébánián a személyes ügyfélfogadás szünetel, az ügyek azonban telefonon vagy e-mail útján továbbra is intézhetőek: a plébániai irodavezető a 30/459-9930, Baltási Nándor plébános atya a 30/335-6417, Szeleczky Csaba káplán atya a 30/677-6550 telefonszámon elérhető, ezen felül a plébános az nbaltasi@gmail.com e-mail címen is kereshető. Levélben üzenet a nagytemplom Szórád Márton út felőli postaládájába is bedobható.

Ott van az Isten mindenütt, ahol él a szeretet.
A Pentele Katolikus Caritas Alapítvány 1993-ban alakult dunaújvárosi szeretetszolgálat, alapítója a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia. Működése az alapítástól folyamatos, fizetett alkalmazottjai nincsenek, önkéntesekkel valósítja meg céljait.
Elsősorban személyes kapcsolattartással, ruhaadományokkal és élelmiszerrel segíti a rászoruló embereket. Központi helyisége a Krisztus Király Főtemplom aljában található. A saját hatáskörben lebonyolított gyűjtések mellett, főként az országos karitász és az Élelmiszerbank által szervezett bolti akciók során, évente többször történik tartós élelmiszer továbbítása a nyilvántartásban szereplő rászorulók részére.
Ezen felül a dunasori nyugdíjas házban imaórára, szentmisére kísérik a betegeket. Húsvétkor és karácsonykor hagyományos látogatások történnek a dunaújvárosi nyugdíjas otthonokban és az önkormányzati fenntartású hajléktalan szállón.
A járványügyi vészhelyzet éppen a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés kellős közepén érte a dunaújvárosi Karitász szervezetet. Mivel a Krisztus Király templomban nem tudnak fogadni a vészhelyzet alatt tárgyi adományokat (élelmiszert, ruhát), pénzadománnyal lehet segíteni jelenleg a helyi karitászcsoportot, az alábbi számlaszámon:

Pentele Katolikus Caritas Alapítvány
11736037-20542366,

a megjegyzés rovatba feltüntetendő a “nagyböjti élelmiszergyűjtésre” közlemény.

Fontos tudni az itt gyűlő pénzeszközökről, hogy azok nem kerülnek központosításra, hanem teljes egészében helyben történik a felhasználása, a járvány alatt is, és annak elmúltával is.
Mint arra Ferenc pápa a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia dunaújvárosi templomokban is korábban ismertetett – ma is időszerű – körlevelében rámutatott: „Ma is fontos minden jóakaratú embert meghívni arra, hogy javaiból továbbadjon valamit a nélkülözőknek. Az ilyen adomány egy igazságosabb világ felépítésében való személyes részvétel formája. A felebaráti szeretetnek megfelelő megosztás az embert emberibbé teszi, a felhalmozás viszont azzal fenyegeti, hogy csúffá válik, mivel önzésébe zárkózik. A gazdaság strukturális dimenzióin szabad és kell is, hogy túllépjünk.”

Jertek, Atyám áldottai, és vegyétek az országot.
Ami a legfiatalabbakat illeti: a római katolikus hitoktatás a dunaújvárosi általános iskolákban folyamatosan elérhető, a plébánia hittanosainak száma a városban nem kevés, meghaladja a 300 főt. Ezen kívül életre hívott a plébánia egy zarándokcsoportot a gyermekek számára, akiknek évente minimum négy zarándoklatot szerveznek. Karácsonykor pásztorjátékot adnak elő a gyermekek, melyre már egy hónappal előtte lelkesen készülnek. Ezen kívül van plébániai hittan, diákmise, ministránsoktatás és óvodai hitoktatás is, valamint virágoskert gondozó gyermekközösség.
Minden nyári szünetre szervez a plébánia 5 napos vakációs hittantábort: voltak már az elmúlt években Baján, Balatonszemesen, Esztergomban és Balatonalmádi-Káptalanfüreden is.
Jelen járványügyi helyzetben is folyamatos a hit-és erkölcstan oktatása, amit digitálisan oldanak meg a hitoktatók. Sajnos az egyéb fakultatív programokat fel kellett függeszteni bizonytalan időre, de a nyári gyermektábor szervezése zajlik: a járványügyi vészhelyzet elmúltával a balatonakarattyai Honvéd Üdülő várja majd augusztus közepén a dunaújvárosi gyermekeket teljes ellátással, saját stranddal és saját balatoni csúszdával. Ennek megvalósításához a plébánia már fél millió Ft pályázati támogatást elnyert, enyhítendő a szülők anyagi terheit.

Dunaujvaros