sdr

Jézus Krisztus feltámadásának mai üzenete:

Mi pedig dicsekedjünk, Urunk Jézus Krisztus keresztjében:
Egy dunaújvárosi sajtóorgánum – a nagyböjti időszak végéhez közeledve, járványügyi vészhelyzetben – kérést intézett Baltási Nándor dunaújvárosi római katolikus plébános atyához, hogy “Jézus halálának mai üzenete” témában írjon néhány gondolatot. Mint arra a plébános rámutatott:
“Nem tudtam, mit lehet erre mondani: a halálnak ugyanis önmagában nincs értelme, a halálnak nincs üzenete. Krisztus előtt csak annyit tudott az emberiség, hogy a bűn által jött a halál. A halál a vég, amit tehetünk, hogy addig valahogyan elviselhetőbbé tesszük az életünket, vagy kérjük az Istent, hogy adjon némi boldogságot az életben. Erről szól az ószövetség: alkudozás a Teremtővel, hogy valamicske jólét jusson nekünk.”

Benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk:
“Pedig a bűnbeesés pillanatától ott volt az ígéret, hogy az emberiség kap még egy lehetőséget. De ezt az ember nem fedezte föl, nem értette meg.
Ezért az Atya elküldte fiát, Jézus Krisztust, hogy szenvedésével és halálával elvegye az ember bűnét, és a halálból való feltámadásával megadja nekünk az elveszített örök élet újbóli reményét. Mert ha egy feltámadt a halálból, akkor mindannyiunk előtt ott áll a feltámadás reménye.
Ezért imádkozunk, hogy reményünk valós legyen. Ezért vállaljuk a bűneinkkel magunkra rótt szenvedést, és fogadjuk el megértéssel Isten kezéből, hogy reményünk valóra váljék.
Jézus halálának és feltámadásának ez a remény az üzenete.”

Baltási Nándor – plébános, dunaújvárosi Krisztus Király plébánia.

 

 

Egy korábbi dunaújvárosi nagyszombati feltámadási miséről készült képek az alábbi elérhetőségeken tanulmányozhatók:

http://www.dunaujvarosiplebania.hu/index.php/9-hirek-2016/69-feltamadasi-misere-hivtak-a-harangok

https://dunaujvaros.com/hirek/201704/feltamadasi_misere_hivtak_a_harangok

Dunaujvaros